En iyi fırsatlara erişim için Giriş Yap. Hesabınız yoksa Buraya Tıklayın.

Şartlar ve Koşullar


Bireysel Üyelik (Aday) Sözleşmesi

BİREYSEL KULLANIM KOŞULLARI

1. Elemanbulma.com bireysel üyelik ücretsizdir. Bireysel üyelik oluşturan kullanıcılar işbu sözleşme içinde "Üye" olarak adlandırılır.

2. Elemanbulma.com, bireysel üyelerine internet üzerinde özgeçmiş hazırlama, kaydetme ve iş başvurusu yapma olanağı tanımaktadır.

Üye, özgeçmiş kapsamında vermiş olduğu tüm bilgilerin doğru, geçerli ve güncel olduğunu, bunların gerçeğe aykırı, eksik veya aldatıcı/yanıltıcı olması nedeniyle Elemanbulma.com’un ve/veya 3.şahısların herhangi bir zarara uğraması halinde tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceklerini kabul ve taahhüt eder.

3. Elemanbulma olarak siz bireysel üyelerimize 2 farklı şekilde hizmet vermekteyiz. Öncelikle, sitemiz üzerinden oluşturduğunuz özgeçmişinizi görmesini istediğiniz şirketlere gönderebilirsiniz. İkinci olarak, sözleşmesel ilişkimiz kapsamında, izin veren üyelerin özgeçmişleri, işveren firmaların Elemanbulma.com üzerinde yaptıkları özgeçmiş bankası aday aramalarında ya da ilan önerilerinde görüntülenebilmektedir. İzin verilen özgeçmişler ayrıca bireysel üyenin isteği doğrultusunda "bireysel gizlilik prensipleri" gözetilerek aşağıda belirtilen 3 fonksiyondan biri ya da hepsi seçilerek, istenilen formatta kaydedilebilmektedir.

- İsim, soyadı, telefon ve adres gibi kişisel bilgilerini gizleyebilme

- Şuanda çalışmakta olduğu kurumu gizleyebilme

- Referanslarının bilgilerini gizleyebilme

4. Bu kapsamda, Üyenin Elemanbulma.com’da yer alan özgeçmişi vasıtasıyla kişisel bilgilerini paylaşması, söz konusu bilgilerin Aydınlatma Metni’nde açıklanan hukuki sebep ve amaçlar çerçevesinde Elemanbulma.com tarafından belirlenecek/uygun bulunacak şekilde kullanımına muvafakat edildiği anlamına gelecektir. Siteye kaydedilen bilgilerin diğer Üyeler ve/veya 3. kişiler eliyle kullanılmış olması ve/veya 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nda (“FSEK”) düzenlenen manevi hakların ihlal edilmesi ve/veya her ne şekilde olursa olsun herhangi bir zarara uğramanız halinde Elemanbulma’ın hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.

5. Üyelik Sözleşmesi kapsamında, üyelerin özgeçmişinin “özgeçmiş bankası” aramalarında görüntülenmesine izin vermediği hallerde, işveren firmaların özgeçmiş sahibi adaya ulaşabilmeleri sadece Elemanbulma.com aracılığı ile özgeçmiş sahibine e-posta gönderilmesi ile mümkün olmaktadır. İzin vermeyen üyelerin özgeçmişleri, kurumsal üyelere ilanları doğrultusunda önerilmeyecek ve kurumsal firmalarca Elemanbulma.com özgeçmiş bankası aramalarında hiçbir şekilde görüntülenmeyecektir. Sadece özgeçmiş sahibi üye kendi isteği doğrultusunda iş arayışına uygun ilanlara başvurduğunda ilgili işveren firmalar tarafından özgeçmiş görüntülenebilmektedir.Üyelik Sözleşmesi kapsamında, üyelerin özgeçmişinin “özgeçmiş bankası” aramalarında görüntülenmesine izin verdiği hallerde; üyelerin özgeçmişleri, kurumsal üyelere ilanları doğrultusunda önerilecek ve kurumsal firmalarca Elemanbulma.com özgeçmiş bankası aramalarında görüntülenebilecektir.Özgeçmişlerin “özgeçmiş bankası”nda görüntülenebilir olup olmaması özgeçmiş güncelleme sırasında değiştirilebilmektedir.

6. İşveren şirketler, iş ilanlarına başvuruda bulunan iş arayanlar ile 'Başvurularım' bölümünde yer alan 'Mesajlar' bölümü aracılığıyla iletişim kurmaktadır. Bu mesajlar, başvurunuz iletildi bilgisi içeren 'iletim mektubu' ve 'okunmamış/okunmuş mesaj' olarak ikonlar ile belirtilmektedir. Ayrıca, Elemanbulma.com, şirketlerin adaylara sistem içinden ilettiği mesajlar için e-posta aracılığıyla bilgilendirme yapmaktadır.

7. İşveren şirketlerin, başvuruda bulunan adaylara, bilgi vermesi, yalnızca kendi inisiyatiflerindedir.

8. Elemanbulma; reklam, banner veya sponsorluk veren şirketlerin internet sitelerine ilişim (link) sağlamaktadır. Elemanbulma, erişim verdiği sitelerin bilgi kullanımı, etik ilkeleri ve gizlilik prensiplerinden sorumlu değildir.

9. Elemanbulma'da yayınlanan yazı, grafik ve istatistikler (Materyaller) üçüncü kişiler tarafından izinsiz kullanılamaz. Sitede yer alan içerik materyalleri ya da fonksiyonalite Elemanbulma izni alınmadan başka mecralarda yayınlanamaz veya diğer internet sitelerine erişim verilemez.

10. Elemanbulma üye ve ziyaretçilerinin site ile ilgili tarafımıza ulaştırdıkları her türlü istek, öneri, yorum ve soruları içeren bilgiler site performansını ölçmek açısından saklanmaktadır. Bu bilgiler kişilerin kendilerine yanıt vermek ve site etkinliğini artırmaya yönelik araştırmalarda kullanılmak dışında başka bir amaç için kullanılmayacaktır.

11. Üye, üyelikten ayrılmaları durumunda Elemanbulma’dan herhangi bir hak talep edemezler. Elemanbulma; Üyenin üyeliği sona erdirmesi ve talep etmesi halinde yasal olarak tutması gerekli veriler dışında Üye’ ye ait verileri, Üye’ nin talebi halinde yok etmeyi veya silmeyi veya anonim hale getirmeyi taahhüt eder.

Gizlilik Prensipleri

1. Bireysel ve kurumsal üyelerimizin tüm bilgilerinin gizliliğini korumaya yönelik olarak Elemanbulma üzerinde ilgili bölümlere kullanıcı adı ve şifre ile ulaşımınız sağlanmaktadır.

2. Üye'nin Siteden yararlanma hakkı sadece kendisine aittir, başkalarına devredilemez. Kullanıcı adı ve şifrenizin gizliliği sizin sorumluluğunuzdadır, üçüncü kişi ya da kuruluşlara kullandıramazsınız.

3. Üye adı ve şifrenin izinli veya izinsiz olarak üçüncü kişiler tarafından kullanımından doğabilecek durumlardan Elemanbulma sorumluluk taşımamaktadır, doğabilecek her türlü hukuki ve cezai yükümlülük Üye'ye aittir. Bu maddeye aykırı hareket, Üye'ye verilen hizmetlerin herhangi bir bildirimde bulunmaksızın tek taraflı olarak durdurulmasına yol açabilir. Şifrenin izinsiz kullanımın tespit edilmesi durumunda Elemanbulma bilgilendirilmelidir.

4. Elemanbulma üyesi olarak belirlenen güvenlik-gizlilik prensiplerine uymayan ve dikkate almayan bireysel ve kurumsal üyelerden Elemanbulma güvenlik-gizlilik prensiplerinin aksi yönünde bir durumla karşılaşma halinde Elemanbulma sorumluluk taşımamaktadır. Bu tür olumsuz bir durumla karşılaşıldığı takdirde 'Müşteri İlişkileri' birimimiz ile irtibata geçilmesi ayrıca önerilmektedir.

5. Elemanbulma, elektronik güvenlik konusunda gerekli tedbirleri aldığını beyan eder ve sisteme 3. kişiler tarafından elektronik ortamdan saldırı olması halinde verilere ulaşılmasının önüne geçmek adına gerekli her türlü adımı atacağını taahhüt eder. 3. kişiler tarafından siber saldırı gerçekleşmesi sonucunda herhangi bir Üye’ye dair bilgilerin çalınması, sistemden silinmesi veya değiştirilmesi halinde işbu hususu Elemanbulma kendisinden beklenebilecek en kısa süre zarfında bildirmeyi taahhüt eder.

6. Veri Sorumlusu Elemanbulma tarafından, işbu Sözleşme vasıtasıyla toplanan Üyeler’in kimliğini belirli veya belirlenebilir kılan bilgileri(“Kişisel Veri”) 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” ve “Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” nedenleriyle Özel İstihdam Büroları Yönetmeliği madde 3/1(j) kapsamında iş arayanların elverişli oldukları işlere yerleştirilmesine ve çeşitli işler için uygun işçiler bulunmasına aracılık etmek amacıyla işlenecek ve bu amacın gerektirdiği süre ve ölçüyle sınırlı olarak saklanabilecek ve veri işleme amaçları ile sınırlı olarak Elemanbulma tarafından kurumsal üyelerine, iş ortaklarına ve tedarikçilerine aktarılabilecektir.

7. Üye’nin işbu Sözleşme kapsamında işlenen kişisel verilerine ilişkin hakları KVKK’nın 11. maddesinde düzenlenmiştir. Üye, işlenen kişisel verilerine ilişkin ve söz konusu haklarını kullanmak için ayrıntılı bilgiye https://www.elemanbulma.com/kisisel-verilerin-islenmesi adresinde yer alan Aydınlatma Metni üzerinden ulaşabilir.

8. Elemanbulma üyeleri, özgeçmişlerini oluştururken dilerlerse referans kişilerine ait bilgiler paylaşabilmektedir. Üyeler söz konusu veri paylaşımı konusunda Referans kişilerine karşı veri sorumlusu sıfatıyla sorumludur ve KVKK uyarınca “veri sorumlusu” sıfatı sebebiyle Üyelerinin, referans kişilerine ait bu bilgileri Elemanbulma paylaşmadan önce, ilgili kişileri KVKK’ya uygun bir şekilde bilgilendirme ve açık rızalarını alma yükümlülüğü bulunmaktadır.

9. KVKK kapsamında, kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel veridir. Söz konusu kişisel veriler ancak açık rıza ile işlenebilmektedir. “Dosya Özgeçmiş” kısmında Üyelerin dosya olarak yüklediği evraklarda üyelerin özel nitelikli kişisel verilerinin yer alması halinde Üye, söz konusu verilerin yukarıda açıklanan hukuki sebepler ve amaçlar doğrultusunda işlenmesi ve gerektiğinde üçüncü kişilere aktarılmasına dosya yükleyerek muvafakat etmiş sayılacağını beyan ve kabul etmektedir.

10. Üye özgeçmişini elemanbulma.com sitesi üzerinden oluştururken, özel nitelikli kişisel verilere ait doldurabileceği alanlarda, üyelere bilgilendirme yapan metinler bulunmaktadır. Üyen ilgili metinleri okuyarak, yalnızca özel nitelikli kişisel verilerinizin işlenmesine onay veriyorsa, özel nitelikli kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin alanları dolduracaktır. Özel nitelikli kişisel verilere ilişkin alanların doldurulup doldurulmaması Elemanbulma.com’dan hizmet alıp almamayı etkilemeyecektir. Üye dilediği zaman, söz konusu özel nitelikli kişisel verilere ilişkin alanları güncelleyebilecek, veri paylaşımını durdurabilecektir.

11. Üye, Elemanbulma'ya Üye olarak, işbu Gizlilik Prensipleri'ni okuduğunu ve kabul etmiş sayılacağını ve Gizlilik Prensipleri'nin kendisi hakkında hüküm ifade edeceğini kabul eder. Bu, Gizlilik Prensipleri'ne uygulanmasından doğabilecek uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili kılınmıştır.

12. Elemanbulma, gizlilik prensipleri üzerinde değişiklik yapma hakkına sahiptir. Yapılan değişikliklerden tüm üyeler haberdar edilecektir.

13. Üye, işbu katılım Gizlilik Prensipleri'nde yer alan maddelerin tümünü okuduğunu, anladığını, kabul ettiğini ve kendisiyle ilgili olarak verdiği bilgilerin doğruluğunu onayladığını kabul ve taahhüt eder.

14. Elemanbulma.com Gizlilik Prensipleri'ne gösterdiğiniz ilgi ve güvene teşekkür ederiz.

ELEMANBULMA GİZLİLİK POLİTİKASI

Elemanbulma internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden sağladığı hizmetler kapsamında başta üyeleri olan çalışan ve işveren adaylarıolmak üzere, ziyaretçilerinin ve diğer üçüncü kişilerin gizliliğine değer vermekte olup, paylaşılan kişisel bilgilerin gizliliği ve bilgilerin güvenliği ile ilgili olarak bu kişi ve kurumları sahip olabileceği kaygıları saygıyla karşılamaktadır.

1. Gizlilik Politikası’nın Kapsamı

Elemanbulma olarak internet sitesi ve mobil uygulamadan alınan hizmetler(birlikte “Elemanbulma İnternet Sitesi ve Mobil Uygulaması” olarak anılacaktır.) kapsamında söz konusu site ve portaller üzerinden toplanan verileriniz ve bu verilerinizin güvenliği için işbu “Gizlilik Politikası” (“Politika”)’nı hazırladık.Ziyaretçilerimizin, üyelerimizin ve kullanıcılarımızın gizliliğini korumak ve bilgi temininde güvenli bir deneyim sağlamak ve kişisel bilgilerin kullanılmasında,tamamen uluslararası alanda kabul edilen mahremiyet koruma  standartlarıyla uyumlubir anlayış benimsemekteyiz.İşbu Gizlilik Politikası’nda kullanılan “ Kişisel Bilgiler” terimi sizi tanımlayabilecek isminiz, doğum tarihiniz, e- posta adresiniz veya posta adresiniz dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla kredi kartı bilgileriniz, kimlik bilgileriniz gibi bilgileri ifade etmektedir.Bireysel üyelerimiz eğitim durumu, mesleği ve doğum tarihi gibi bilgileri; kurumsal üyelerimiz de şirket adı, iletişim adresi,e-posta adresi gibi iletişim ve kurumsal bilgilerini bizimle paylaşmaktadır.

1.1 İşveren ve İşçi Adayları

Kanunen özel istihdam bürosu statüsü atfedilen kurumlar gibi Elemanbulma olarak, kullanıcılarımızın gizliliğine değer vermekte olup ticari faaliyetlerimiz kapsamında Elemanbulma’e üye olan işveren veya çalışan adaylarının bilgilerinitoplamakta, saklamakta ve kullanmaktayız. Kullanıcıların onayı olmadan kişisel bilgilerini kullanmayacak ve Kişisel Bilgilerin kullanılmasında, tamamen uluslararası alanda kabul edilen mahremiyet koruma standartlarına uymayı taahhüt etmekteyiz.Çalışan adayları hakkında toplanan kişisel verilerin güvenliği hakkında mümkün olan en yüksek hassasiyet tarafımızdan gösterilmektedir.Söz konusu verilerin toplanması, kullanılması, aktarılması, saklanması ve diğer şekillerde işlenmesi sizlere sağladığımız iş ve işçi bulunması hizmetinin yerine getirilebilmesi ve işbu Politika’da sayılan diğer amaçlarlagerçekleştirilmekte olup 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve Özel İstihdam Büroları Yönetmeliği (“Yönetmelik”) kapsamında ve Elemanbulma Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’nda detaylandırılmıştır.

2. Size Ait Ne Tür Verileri Toplamaktayız?

Elemanbulma İnternet Sitesi ve Mobil Uygulaması üzerinden size ait iki tür veri toplanabilmektedir. Bunlar;Size ait kişisel veriler (üyelik vb. amaçlarla bizlere elektronik formlar aracılığıylasağladığınız bilgiler)ileKişisel veriniz olmayan ve teknolojik altyapımızı geliştirmek amacıyla topladığımız ve 3.kişiler tarafından toplanan davranışsal verilerdir.

3. Elemanbulma İnternet Sitesi ve Mobil Uygulaması’nda hangi amaçla bilgileriniz toplanmaktadır?

Elemanbulma İnternet Sitesi ve Mobil Uygulaması üzerinden kullanıcılarımıza ait verileri genel olarak aşağıdaki amaçlar ile toplamaktayız:İş ve işçi bulmaya aracılık faaliyetlerimizi gerçekleştirmek,İşgücü piyasası ile istihdam ve insan kaynaklarına yönelik hizmetlerimizi yürütmek,Kullanıcılarımıza kişiselleştirilmiş hizmetler sunmak ve kullanıcı tecrübesinidaha kaliteli hale getirerek kullanıcı memnuniyetini arttırmak,Üyelerimizin veya ziyaretçilerimizin bize izin verdiği ölçüdeonlarla iletişime geçmek, onları hizmet ve fırsatlardan haberdar etmek,Elemanbulma İnternet Sitesi ve Mobil Uygulaması’nın teknik açıdan fonksiyonlarını izlemek ve gerektiği gibi çalışmasını sağlamak,Ziyaretçilerimiz ve üyelerimizin için Elemanbulma İnternet Sitesi ve Mobil Uygulaması’ndan ücretsiz olarak yararlanmasını sürdürebilmesi için reklam satış amaçları ile kullanmak,Üyelik sözleşmemiz uyarınca sunduğumuz hizmetleri gerçekleştirmek,Elektronik posta ile bülten göndermek ya da tanıtım veya bildirimlerde bulunmak,Sorularınızı cevaplamak ve etkin bir müşteri hizmeti sunmak,Elemanbulma İnternet Sitesi ve Mobil Uygulaması veya iş birliği içinde olduğu kişiler tarafından doğrudan pazarlama yapmak,Kullanıcının kimliğini ifşa etmeden çeşitli istatistiksel değerlendirmeler,veri tabanı oluşturma ve pazar araştırmalarında kullanmak,Sistemle ilgili sorunların tanımlanması ve Elemanbulma İnternet Sitesi ve Mobil Uygulaması içerisinde çıkabilecek sorunları ivedilikle gidermek,Konum bilgisi toplayarak demografik analiz yapmaktır.Yeni içerikler hakkında bilgi vermek,İnternet sitesi üzerinden alınan hizmet bedelinin faturalanmasında kullanmak,Yayınlar göndermek,Bunlardan ayrı olarak biz bireysel üyelerimize Elemanbulma.com adlı internet sitesinde özgeçmiş hazırlama, kaydetme ve iş başvurusu yapma olanağı tanımaktayız. Hazırlanan özgeçmişler üyenin kendi seçimine göre aktif ya da pasif konumda Elemanbulma.com adlı internet sitesinde saklanmaktadır.Elemanbulma İnternet Sitesi ve MobilUygulaması işbu Politika dışında başka verilerin güvenliği, gizliliği, toplanması vb.hususlarda başka politikalar veya prosedürler benimsemiş olabilir. Bu nedenle diğer politika ve hukuki metinleri de incelemenizi tavsiye ederiz.

4. Hangi Araçlarla ve Ne Zaman Bilgilerinizi Topluyoruz?

Size ait kişisel verilerinizi;Elemanbulma İnternet Siteleri ve Mobil Uygulaması’na üye veya kayıt olduğunuzda,Çerezler ile,Reklam veya pazarlama ilanlarımıza giriş yaptığınızda,Elemanbulma İnternet Siteleri ve Mobil Uygulaması’nı kullandığınızda toplamaktayız.

5. Size Ait Kişisel Verileri Nasıl Topluyoruz?

5.1 Üyelik / Kayıt

Elemanbulma İnternet Sayfaları ve Mobil Uygulaması’na, isim, soy isim,firmanızın adı, elektronik posta adresi, telefon, adres, özgeçmiş,uyruk bilgisi gibi bilgilerinizi, söz konusu platformlarda üyelik işlemlerinizi gerçekleştirirken, ilan verirken ve hizmetlerimizden yararlanırken veya bizlerle iletişime geçerken paylaşmaktasınız.Elemanbulma İnternet Sayfaları ve Dijital Platformlarına Facebook v.b. sosyal ağlarda yer alan hesaplarınız aracılığıylada isim, soy isim, doğum tarihi, elektronik posta adresi vb. bilgileri girmeden kayıt veya üye olmak mümkündür. İşbu Politika kapsamında sosyal ağlar üzerinden hizmetlerimize kayıt veya üye olmayı tercih etmeniz halinde, söz konusu sosyal ağlar tarafından tarafımıza gönderilen verileri işleme, aktarma, saklama yetkilerini tarafımıza vermiş olursunuz.Sosyal ağlar üzerinden oluşturduğunuz üyelikler kapsamındabilgilerinizi ilgili platforma girerek güncelleyebilirsiniz.

5.2 Kredi Kartı Bilgileri

Toplanan mali bilgiler de satın aldığınız ürün ve hizmetler ile ilgili satış süreci ve muhasebeleştirilmesi için kullanılmaktadır. Elemanbulma.com adlı internet sitemizde bir satın alma yaptığınızda size ait mali bilgilerin, işleminizi gerçekleştirmek için gerekli 

3. şahıslara (bankalar, kredi kartı şirketleri vb.) verilmesini kabul etmektesiniz. Paylaşılacak bilgiler kredi kartı numarası, son kullanma tarihi, CVV’ de dahil gerekli tüm mali bilgileri içerir.

5.3. Tarafınızca Üretilen ve Kamuya Açık Olan İçerikler

Kurumsal üyelerimiz olarak kamuya ifşa etmeyi tercih ettiğiniz ve diğer üyelerin ulaşabileceği ve görebileceği şekilde bilgi veya verilerinizi paylaşmanız durumunda tarafınızdan ifşa edilmiş olarak kabul edilir ve istatistiki, reklam veya promosyonel amaçlarla kullanılabilir. İfşa ettiğiniz kişisel verilerinizin 3. kişiler veya başka siteler tarafından kullanıldığı hallerde herhangi bir sorumluluğumuz bulunmamaktadır.5.4. Kişisel Veriniz Olmayan ve Otomatik Olarak Topladığımız BilgilerKullandığımız teknolojileri üye ve ziyaretçilerimizin ihtiyaçlarına uyumlu hale getirmek, teknik aksaklıkları gidermek, teknik altyapımızı denetlemek amacıyla sizin hakkınızda veri toplayabiliriz. Çerezler veya diğer program ve yazımlarımız vasıtasıyla site içi kullanımlarınıza bağlı olarak tıklama sayınız, sekmeleri açma sıklığınız veya ilgi gösterdiğiniz başlıklara ilişkin dijital ortamdaki davranışlarınız hakkında bilgi toplayabiliriz.

5.5. Cihaz Bilgisi

Kullandığınız elektronik cihazlar (bilgisayar, diz üstü bilgisayar,tabletler, akıllı telefonlar, akıllı televizyonlar vb.) üzerinden cihazınıza ait sizle eşleştirilemeyecek veriler (örn. konum bilgisi gibi) toplayabiliriz. Mobil uygulamalarımız (applications) veya internet sitemizde yer alananlık bildirimler (push notifications) gönderebiliriz. Bu mesajlarımızı almak istemiyorsanız cihazınızınveya mobil uygulamanın ayarlarını değiştirerek bu mesajlarımızı reddedebilirsiniz.5.6. Çerezler Üzerinden Toplanan VerilerElemanbulma İnternet Sitesi ve Mobil Uygulaması’na ait kullanımbilgileriniz, teknik bir iletişim dosyasını (Çerez-Cookie) kullanarak elde edebilir. Bahsi geçen teknik iletişim dosyaları, ana bellekte saklanmak üzere bir internet sitesinin, kullanıcının tarayıcısına (browser) gönderdiği küçük metin dosyalarıdır.Teknik iletişim dosyası bir internet sitesi hakkında durum ve tercihleri saklayarakinternetin kullanımını kolaylaştırır. Teknik iletişim dosyası, Elemanbulma İnternet Sitesi ve Mobil Uygulaması’nı kaç kişinin kullandığını, bir kişinin Elemanbulma İnternet Sitesi ve Mobil Uygulaması’nın hangi amaçla, kaç kez ziyaret edildiğini ve ne kadar kaldığı hakkında istatistiksel bilgileri elde etmek ve kullanıcılar için özel tasarlanmış kullanıcı sayfalarından dinamik olarak içerik üretilmesine yardımcı olur.Teknik iletişim dosyası,ana bellekten veya elektronik postasından veri veya başkaca herhangi bir kişisel bilgi almak için tasarlanmamıştır. Tarayıcıların pek çoğu başta teknik iletişim dosyasını kabul eder biçimde tasarlanmıştır, ancak kullanıcılar dilerse teknik iletişim dosyasının gelmemesi veya teknik iletişim dosyasının gönderildiğinde ikaz verilmesini sağlayacak biçimde ayarları değiştirebilirler.Üye, işbu ayarları değiştirmediği sürece çerez kullanımına açık onay verdiği kabul edilir.Çerez teknolojisini kullanabilir ve bunları cihazınıza yerleştirebiliriz.Çerezleri kabul etmemeniz halinde Elemanbulma İnternet Sitesi ve Mobil Uygulaması beklediğiniz fonksiyonları gerçekleştirmeyebilir veya aksaklıklar oluşabilir.Çerezler üzerinden alınan verileri 3. kişilerle reklam amaçlarıyla paylaşabiliriz.Daha detaylı bilgi için lütfen Elemanbulma Çerez Politikası’nı inceleyiniz.

6. Elemanbulma İnternet Sitesi ve Mobil Uygulama Üzerinden

3. Kişi İnternet Siteleri veya Mobil Uygulamalara Verilen Linkler3. kişilere ait internet sitelerine, portallere veya mobil uygulamalaralinkler verebiliriz. Fakat bu sitelerde yer alan veya 3. kişilerin tabi olduğu gizlilik politikalarının uygulanması hususunda hiçbir sorumluluğumuz bulunmamaktadır. 3. kişilere ait internet siteleriveya mobil uygulamalar kapsamındaki gizlilik politikaları işbu Politika’dan farklı olabilir.

7. Bilgilerinizi Nasıl Koruyoruz?

Paylaştığınız kişisel verilerinizin hukuka aykırı işlenmesini ve erişimini önlemek ve söz konusu verilerin hukuka uygunolarak saklanmasını sağlamak adına güvenli veri tabanları, sunucular, firewall'lar (güvenlik yazılımları) ve elektronik postabilgilerinin şifrelenmesi dahil, güncel teknolojik gelişmeler ışığındakişisel verileriniz de dahil olmak üzere bilgilerinizi korumak için bilgi güvenliği politikalarıyla mevcut bilgi ve veri değerlerinin ve risk durumunun analizini yaparak en geniş ve uygun önleyici güvenlik önlemlerini almayı ve 3.kişiler tarafından siber saldırı gerçekleşmesi sonucunda herhangi bir kullanıcıya ait bilgilerin çalınması, sistemden silinmesi veya değiştirilmesi halinde işbu hususu kendisinden beklenebilecek en kısa süre zarfında kişisel veri sahibine ve yetkili idari makamlara bildirmeyi taahhüt etmekteyiz.

8. Bilgilerinizi Ne Süreyle Saklıyoruz?

Yönetmelik’te düzenlenen bilgi ve belge verme ve saklama zorunluluğumuz gereği;Profesyonel sporcu, teknik direktör, antrenör, manken,fotomodel ve sanatçı meslek gruplarında yer alanlar ile genel müdür veya bu göreve eş ya da daha üst düzey yönetici pozisyonlarında işe alınan kişilerin söz konusu mesleklerle ilgili yazılı sözleşmelerini,İş arayanlara ait kimlik, eğitim ve meslek bilgilerini,Geçici iş ilişkisi kapsamında; geçici iş sözleşmesi imzaladıkları işçilere ait kimlik, eğitim, meslek bilgileri ile geçici işçi çalıştıran işverene ait bilgileri,Geçici işçi sağlama sözleşmesi ile geçici iş sözleşmelerini,İşe yerleştirilen kişilere ait kimlik, eğitim ve meslek bilgilerini,İşverenlerden alınan açık işlere ait eğitim, meslek ve iletişim bilgilerini,Kurumca onaylanan yurt dışı iş sözleşmelerini,Yetkili kişi dışında imza atabilecek kişilerle ilgili olarak düzenlenen belgeleri5 yıl süreyle saklıyor ve Türkiye İş Kurumunun talebi halinde ibraz ediyoruz.Bunlar dışındaki bilgiler ise Elemanbulma Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’nda detaylandırıldığı üzere ilgili mevzuatta öngörülen veya ticari faaliyet ve hizmetlerimizi gerçekleştirebilmemiz için uygun görülen süre kadar saklanmaktadır.

9. Bilgilerimi Nasıl Yönetirim?

Bize başvurarak verilerinizin saklanmasını istemediğinizi belirtmeniz halinde, sistemimizin işleyişi için gerekli olmayan ve kanuni yükümlülüğü gereği saklamak zorunda olmadığı veya kanunda saklanması için öngörülen sürelerin sona erdiği verileri silmeyi taahhüt ederiz.Bize vereceğiniz destek ile kişisel bilgileriniz teknolojik imkanlar ışığında güncel ve doğru şekilde tutarız. Bilgilerinizi üyelik sistemleri üzerinden veya elektronik posta adresi üzerinden göndereceğiniz elektronik posta ile talep edebilirsiniz.

10. Elektronik iletileri nasıl engellerim?

Tarafınızca paylaşılan Kişiler Bilgiler’in hiçbir durumda buradaöngörülen amaçlar ve hizmetler dışında kullanılmayacağı belirtilmişolup, Elemanbulma tarafından iletilen işbu ticari elektronik iletileri almak istemiyor ve almayı onaylamıyor iseniz https://www.Elemanbulma.com/izinlerim linkini tıklayıp listeden çıkabilirsiniz. Elemanbulma bu şekilde gönderim listesinden çıkışınızı sağlayacaktır.Bu linkten ayrı olarak işbu ticari elektronik iletilerin herhangi bir zamanda da alımına son vermek istenmesi halinde https://www.elemanbulma.com/izinlerim sayfasında yer alan iletişim bilgileri aracılığı ile elemanbulma.com ile irtibata geçerek isteklerini iletebilirsiniz.

11. Çocuklar

18 yaşından küçük kullanıcıların verilerini kasten işlememekteyiz.İş birliği yaptığımız gerçek ve tüzel kişiler de dahil olmak üzeretüm departmanlarımız çocuklarınızın kişisel verilerinin hassasiyetinin farkında olup bu verilerin korunması hususunda en yüksek mertebede özen göstermekteyiz. Çocuğunuzun kişisel verilerinin bizimle paylaşılması veli veyayasal temsilcinin sorumluluğundadır.

Eğer bir ebeveyn çocuğunun, kendi rızası olmadan kişisel bilgilerini bizimle paylaştığını fark eder ise bu kişisel bilgileri Elemanbulma İnternet Sitesi ve Mobil Uygulaması üzerinden kendisi silebilir veya bizden talep edebilir.Ebeveynlere çocuklarının online aktivitelerinin denetlenmesinde aktif bir rol üstlenmelerini tavsiye ederiz.

12. Politika’nın Güncellenmesi

İşbu Politika hükümleri her zaman herhangi bir sebepten dolayı bildirimdebulunmaksızın değiştirilebilir veyahut da yenilenebilir.Değişiklik yapılan Politika hükümleriElemanbulma İnternet Sitesinde ve Mobil Uygulaması’nda yayınlandığıtarihte yürürlük kazanır.İşbu sebeple Politika güncellemelerini takip etmenizi önermekteyiz.Kurumsal ve Bireysel üyelerimizin tüm bilgileriningizliliğini korumaya yönelik olarak Elemanbulma.com adlı internet sitesi üzerinde ilgili bölümlere kullanıcı adı ve şifre ile ulaşımınız sağlanmaktadır.Üyenin Elemanbulma.com adlı internet sitesinden yararlanma hakkı sadece kendisine aittir, başkalarına devredilemez.Kullanıcı adı ve şifrenizin gizliliği de üyenin sorumluluğundadır, üçüncü kişi ya da kuruluşlara kullandırılamaz. Kullanıcı adı ve şifresinin izinli veya izinsiz olarak üçüncü kişiler tarafından kullanımından doğabilecek durumlarda sorumluluk taşımamaktayız, doğabilecek her türlü hukuki ve cezai yükümlülük üyeye aittir. Bu maddeye aykırı hareket, üyeye verilen hizmetlerin herhangi bir bildirimde bulunmaksızın tek taraflı olarak durdurulmasına yol açabilir. Şifrenin izinsiz kullanımın tespit edilmesi durumunda tarafımızı bilgilendirmenizi rica ederiz. Tarafımızca belirlenen güvenlik – gizlilik prensiplerine uymayan ve dikkate almayan kurumsal ve bireysel üyelerin, güvenlik – gizlilik prensiplerinin aksi yönünde bir durumla karşılaşması halinde sorumluluk taşımamaktayız. Bu tür olumsuz bir durumla karşılaşıldığı takdirde “Müşteri İlişkileri” bölümümüz ile irtibata geçilmesi ayrıca önerilmekteyiz.Kullanıcının Elemanbulma.com adlı internet sitesini işbuGizlilik Politikasına veya yasalara aykırı olarak kullandığını tespit edersek veya yetkili mercilerce bu konuda bir tespit veya inceleme talebi gelirse, kullanıcı ile ilgili bilgileri yetkili makamlara bildirmek hakkına sahip olup, ayrıca benzer bir durumda Gizlilik Politikası’nda öngörülen diğer tedbirleri alma hakkına da sahibiz.Gizlilik Politikamız ile ilgili her türlü soru ve öneriniz için Elemanbulma.com adlı internet sitemizdeki iletişim bölümünden bize ulaşabilirsiniz.